ออกจากระบบ
- Control Panel | Dashboard

General Form Elements

แบบฟอร์มข้อมูลผู้ใช้งาน

จัดการ หมายเลข สินค้า วันที่ส่งสินค้า เวลา เซลล์ส่งสินค้า ภาค จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ ID LINE
S0002 2023-07-17 05.00 พี่เก้า ภาคตะวันตก กาญจนบุรี 0969911691 aaaaaa
S0001 2023-07-16 09.30 พี่ชิน ภาคกลาง กำแพงเพชร 0969911691 1234564